Public company profile

Company information

Name and description

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Department: Inkoopuitvoeringscentrum JenV EA/CMJ
Organisation no (or VAT): 27380834
Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. MJenV werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Justitie en Veiligheid kan en mag doen. Recht raakt mensen.

Contact information

Turfmarkt 147 / Postbus 20301
2500 EH
Den Haag
Netherlands
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Contracting authority profile

Sector:
  • General procurement
Type of the contracting authority:
- in case of a notice published by a contracting authority
  • Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
Main activity
- in case of a notice published by a contracting authority
  • Public order and safety