Public company profile

Company information

Name and description

Follo Ren IKS
Department:
Organisation no (or VAT): 975804569
Follo Ren IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Frogn, Nesodden, Ås, Ski og Oppegård. Follo Ren IKS er ansvarlig for husholdningsrenovasjonen i kommunene.Selskapet har på vegne av deltakerkommunene ansvar for innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentral forurensningsmyndighet.For nærmere orientering vises til www.folloren.no

Contact information

Kveldroveien 4
1407
Vinterbro
Norway

Contact person

Nina Henriksen
+47 64852330
Follo Ren IKS