Public company profile

Company information

Name and description

Kompetanse Norge
Department:
Organisation no (or VAT): 974788985
Kompetanse Norge er en etat underlagt Kunnskapsdepartementet. Det nasjonale oppdraget vårt er å bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Kompetanse Norge skal løfte og synliggjøre kompetansepolitikkens betydning for Norges utvikling. Kompetanse Norge er sekretariat for arbeidet med en nasjonal strategi for kompetansepolitikk.

Contact information

Postboks 236 Sentrum
0103
Oslo
Norway

Contact person

Ane Nøstvold
+47 23381300
Kompetanse Norge

Contracting authority profile

Sector:
  • General procurement
Type of the contracting authority:
- in case of a notice published by a contracting authority
  • Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
Main activity
- in case of a notice published by a contracting authority
  • General public services