Public company profile

Company information

Name and description

Bodø kommune
Department:
Organisation no (or VAT): 972418013
Bodø kommune hadde 49 654 innbyggere per 1. oktober 2013, og et areal på 1 393 km², hvorav 83 km² er ferskvann.Dette gir en befolkningstetthet på 38 innbyggere per kvadratkilometer, noe som gjør Bodø til den fjerde tettest befolkede kommunen i Nordland. Statistisk Sentralbyrå definerer de norske tettstedene, og tettstedet Bodø har 38 326 innbyggere pr. 2012. Tettstedet er da det største i Nordland.

Contact information

Kongens gate 23
8001 BODØ
Postboks 319
Norway

Contact person

Roger Fredriksen
+47 75555500
Bodø kommune

Contracting authority profile

Sector:
  • General procurement
  • Utilities
  • Concession
Type of the contracting authority:
- in case of a notice published by a contracting authority
  • Regional or local authority
Main activity
- in case of a notice published by a contracting authority
  • General public services