Public company profile

Company information

Name and description

Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten
Department: Innkjøpstjenester
Organisation no (or VAT): 971183675
UKE er en service- og tjenesteytende etat som ivaretar konsernovergripende forvaltnings- drifts- og utviklings- oppgaver som skal understøtte tjenester Oslo kommunes virksomheter leverer til byens innbyggere og næringsliv.

Contact information

Grensesvingen 6
0663
Oslo
Norway
Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten

Contracting authority profile

Sector:
  • General procurement
Type of the contracting authority:
- in case of a notice published by a contracting authority
  • Regional or local authority
Main activity
- in case of a notice published by a contracting authority
  • General public services

Procedures for appeal

Service from which information about the lodging of appeals may be obtained:
Organisation name
Oslo Tingrett
Street Address
C. J. Hambros plass 4
Post code, City
0164, Oslo
Country
Norway
Phone
+47 22035200
E-mail
oslo.tingrett@domstol.no
Internet address (URL)
https://www.domstol.no/no/domstoler/tingrett/oslo-tingrett/
Body responsible for mediation procedures: