Public company profile

Company information

Name and description

Oslo kommune v/Utviklings- og kompetanseetaten
Department: Konserninnkjøp
Organisation no (or VAT): 971183675
UKE er en service- og tjenesteytende etat som ivaretar konsernovergripende forvaltnings- drifts- og utviklings- oppgaver som skal understøtte tjenester Oslo kommunes virksomheter leverer til byens innbyggere og næringsliv.

Contact information

Grensesvingen 6
0663
Oslo
Norway

Contact person

Christian Fossbakk
+47 21802180
Oslo kommune v/Utviklings- og kompetanseetaten

Contracting authority profile

Sector:
  • General procurement
Type of the contracting authority:
- in case of a notice published by a contracting authority
  • Regional or local authority
Main activity
- in case of a notice published by a contracting authority
  • General public services

Procedures for appeal

Service from which information about the lodging of appeals may be obtained:
Organisation name
Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten
Street Address
Postboks 6538 Etterstad
Post code, City
0606, Oslo
Country
Norway
Phone
+47 21802180
E-mail
anskaffelser@uke.oslo.kommune.no
Internet address (URL)
http://www.oslo.kommune.no
Body responsible for mediation procedures: