Public company profile

Company information

Name and description

Oslo kommune v/ Renovasjonsetaten
Department: Anskaffelsesseksjonen
Organisation no (or VAT): 976820088
Renovasjonsetaten (REN) er Oslo kommunes forvaltningsetat innen avfallshåndtering. Tømming og transport av husholdningsavfall utføres av private renovasjonsfirmaer for REN etter anbud.

Contact information

Postboks 14 Vollebekk
0516
Oslo
Norway

Contact person

Tone Emblem
+47 21802180
Oslo kommune v/ Renovasjonsetaten

Contracting authority profile

Sector:
  • General procurement
Type of the contracting authority:
- in case of a notice published by a contracting authority
  • Regional or local agency/office
Main activity
- in case of a notice published by a contracting authority
  • General public services