Public company profile

Company information

Name and description

Oslo kommune v/ Bymiljøetaten
Department:
Organisation no (or VAT): 996922766
Vi forvalter fellesarealer som gater, torg, parker, friområder, idrettsanlegg, marka og indre Oslofjord. Bymiljøetaten har også ansvar for luft, støy, vann, jord. Bymiljøetatens mål er å gjøre Oslo til en trygg, vakker, miljøvennlig og sporty by.

Contact information

Postboks 636 Løren
0507
Oslo
Norway

Contact person

Fredrik Herbern Schjelle
+47 21802180
Oslo kommune v/ Bymiljøetaten