Public company profile

Company information

Name and description

Oslo kommune v/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Department:
Organisation no (or VAT): 915705243
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak, etablert 1. juli 2015. Foretaket har ansvar for å bygge, eie, leie ut, vedlikeholde og forvalte kultur- og idrettsbygg i Oslo. Vår portefølje består av eksisterende bygg/anlegg og nye prosjekter som skal legge rammene for aktivitet og opplevelser for byens befolkning og for tilreisende.

Contact information

Postboks 1514 Vika
0117
Oslo
Norway

Contact person

Marit Nygaard
+47 21802180
Oslo kommune v/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Contracting authority profile

Sector:
  • General procurement
Type of the contracting authority:
- in case of a notice published by a contracting authority
  • Kommune
Main activity
- in case of a notice published by a contracting authority
  • General public services

Procedures for appeal

Service from which information about the lodging of appeals may be obtained:
Organisation name
Oslo tingrett
Street Address
Postboks 2106 Vika
Post code, City
0125, Oslo
Country
Norway
Phone
+47 22035200
E-mail
oslo.tingrett@domstol.no
Internet address (URL)
https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/oslo--tingrett/
Body responsible for mediation procedures:
Organisation name
KOFA
Street Address
Postboks 439 Sentrum
Post code, City
5805, Bergen
Country
Norway
E-mail
post@kofa.no
Internet address (URL)
http://www.kofa.no/no/