Public company profile

Company information

Name and description

De Rechtspraak
Department:
Organisation no (or VAT): 27380834
De Raad voor de rechtspraak vormt het bestuur van de meeste rechtsprekende organisaties in Nederland: 11 rechtbanken, 4 gerechtshoven, het CBb en CRvB. De Raad zorgt ervoor dat rechters hun werk goed kunnen doen: onafhankelijk, onpartijdig en met de juiste kennis. De Raad komt op voor de belangen van de Rechtspraak in de politiek. Het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR) voert bedrijfsvoeringstaken uit voor alle gerechten en andere instanties van de Rechtspraak.

Contact information

Uniceflaan 1
3527 WX
Utrecht
Netherlands
De Rechtspraak

Public documents

No documents uploaded

External links