Public company profile

Company information

Name and description

Oslo kommune v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Department:
Organisation no (or VAT): 874780782
Eiendoms- og byfornyelsesetaten er kommunens grunneier og en aktiv pådriver for å utvikle byen. Oslo er i endring, både sjøsiden og flere andre områder skal også i de kommende årene utvikles. Vi bidrar til denne byutviklingen gjennom å inngå utbyggingsavtaler, koordinere byutviklingsprosjekter og utvikle kommunale eiendommer. I tillegg kjøper vi eiendom på vegne av Oslo kommune, selger eiendommer kommunen ikke har behov for selv og forvalter nedlagte deponier og en rekke av kommunes eiendommer.

Contact information

Christian Krohgs gate 16
0186
Oslo
Norway

Contact person

Geir Haugen
+47 21802180

Contracting authority profile

Sector:
  • General procurement