Public company profile

Company information

Name and description

Vaksdal Kommune
Department:
Organisation no (or VAT): 961821967
Vaksdal kommune ligg sentralt til mellom Voss og Bergen.Stamvegen mellom Bergen og Oslo, E16 går gjennom store delar av kommunen og gjev effektiv kommunikasjon mot aust-vest. Sentral plassering gjer at ein kan nyta godt av både by- og bygdekultur. Kommunen har eit rikt organisasjonsliv med musikk, idrett og lagsliv. Daledagane har vorte ein årleg tradisjon med stor oppslutnad.Vaksdal kommune har eit areal på 738 km² og er 5. største på areal i Hordaland fylke, og har omlag 4100 innbyggjarar.

Contact information

Konsul Jebsensgate 16
5722
Dalekvam
Norway

Contact person

Magne Rønning Eikeland
+47 56594400