Public company profile

Company information

Name and description

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Department:
Organisation no (or VAT): 987879696
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Contact information

Tollbugata 20
0152
OSLO
Norway

Contact person

Ragnhild Dugstad
+47 24168800
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)