Public company profile

Company information

Name and description

Datatilsynet
Department:
Organisation no (or VAT): 974761467
Datatilsynet er både tilsyn og ombud. Vår oppgave er å føre kontroll med personvernregelverket og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem.

Contact information

Trelastgata 3
0191
OSLO
Norway

Contact person

Tanja Hermansen
+47 22396900