Public company profile

Company information

Name and description

Tolletaten
Department:
Organisation no (or VAT): 880455702
Tolletaten er en norsk, statlig etat under Finansdepartementet med ansvar for å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og å sikre statens inntekter ved korrekt og rettidig innbetaling av toll og avgifter.

Contact information

Tollbugata 1A
0152
OSLO
Norway

Contact person

Dag Sverdrup
+47 22860312