Public company profile

Company information

Name and description

Oslo kommune v/Vann- og avløpsetaten
Department:
Organisation no (or VAT): 971185589
Vann- og avløpsetaten (VAV) forsyner Oslos befolkning med drikkevann og håndterer avløpsvannet. VAV har ansvar for drift, vedlikehold og fornyelse av byens renseanlegg, ledningsnett og pumpestasjoner for både drikkevann og avløpsvann. Andre viktige oppgaver er forvaltning av vannkildeområder, tilsyn med vassdragene i byen, veiledning og informasjon til kunder, abonnenter og samfunnet for øvrig.

Contact information

Herslebs gate 5
0561
Oslo
Norway

Contact person

Laila Olafsen
+47 21802180
Oslo kommune v/Vann- og avløpsetaten

Contracting authority profile

Sector:
  • Utilities
Type of the contracting authority:
- in case of a notice published by a contracting authority
  • Regional or local authority
Main activity
- in case of a notice published by a contracting authority - in case of a notice published by a contracting entity
  • Water