Public company profile

Company information

Name and description

Oslo kommune v/ Klimaetaten
Department:
Organisation no (or VAT): 876819902
Klimaetaten skal være en faglig ressurs og pådriver for å nå kommunens klimamål. Klimaetaten ble opprettet 1. juli 2016, og er en fagetat som har ansvar for oppfølging av Klimastrategi for Oslo 2020-2030, og forvaltning av Klima- og energifondet. Klimaetaten er underlagt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS).

Contact information

Olav Vs gate 4
0161
Oslo
Norway

Contact person

Bjørn Håverstad
+47 21802180
Oslo kommune v/ Klimaetaten

Contracting authority profile

Sector:
  • General procurement
Type of the contracting authority:
- in case of a notice published by a contracting authority
  • Regional or local authority
Main activity
- in case of a notice published by a contracting authority
  • General public services