Public company profile

Company information

Name and description

Norsk nukleær dekommisjonering (NND)
Department:
Organisation no (or VAT): 920440754
Planlegge og besørge dekommisjonering av norske atomanlegg og håndtering av norsk nukleært avfall.

Contact information

Storgata 2A
1767
HALDEN
Norway

Contact person

Ann-Cathrin Becken
+47 47811996