Public company profile

Company information

Name and description

Bane NOR SF
Department:
Organisation no (or VAT): 917082308
Bane NOR SF sitt formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige jernbaneinfrastrukturtjenester (inkludert knutepunkts- og terminalutvikling) som grunnlag for transport av personer og gods på det nasjonale jernbanenettet. Foretakets samfunnspålagte oppgaver er planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning av jernbaneeiendom

Contact information

Stortorvet 7
0155
Oslo
Norway

Contact person

Nikolai Haugrønning
+47 05280
+47 92619825
Bane NOR SF

Contracting authority profile

Sector:
  • Utilities
Type of the contracting authority:
- in case of a notice published by a contracting authority
  • National or federal agency/office
  • Body governed by public law
Main activity
- in case of a notice published by a contracting authority - in case of a notice published by a contracting entity
  • Railway services
  • Drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur