Public company profile

Company information

Name and description

Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten
Department:
Organisation no (or VAT): 971185589
Vann- og avløpsetaten (VAV) forsyner Oslos befolkning med drikkevann og håndterer avløpsvannet. VAV har ansvar for drift, vedlikehold og fornyelse av byens renseanlegg, ledningsnett og pumpestasjoner for både drikkevann og avløpsvann. Andre viktige oppgaver er forvaltning av vannkildeområder, tilsyn med vassdragene i byen, veiledning og informasjon til kunder, abonnenter og samfunnet for øvrig.

Contact information

Herslebs gate 5
0561
Oslo
Norway
Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten

Contracting authority profile

Sector:
  • Utilities
Type of the contracting authority:
- in case of a notice published by a contracting authority
  • Regional or local authority
Main activity
- in case of a notice published by a contracting authority - in case of a notice published by a contracting entity
  • Water

Procedures for appeal

Service from which information about the lodging of appeals may be obtained:
Organisation name
Oslo Tingrett
Street Address
Postboks 2106 Vika
Post code, City
0125, Oslo
Country
Norway
Phone
+47 22035200
E-mail
oslo.tingrett@domstol.no
Internet address (URL)
https://www.domstol.no/no/domstoler/tingrett/oslo-tingrett/
Body responsible for mediation procedures:
Organisation name
KOFA
Street Address
Zander Kaaes gate 7
Post code, City
5015, Bergen
Country
Norway
Phone
+47 55193000
E-mail
post@knse.no
Internet address (URL)
https://www.klagenemndssekretariatet.no/klagenemda-for-offentlige-anskaffelser-kofa