RFT 260128 - Inhuur Categorie 6: Onderwijsontwikkeling

Buyer: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe College
Project: Categorie 6: Onderwijsontwikkeling
Package: Inhuur Categorie 6: Onderwijsontwikkeling
Icons:

Mandatory requirement
Document attachment required to answer
Document attachment allowed to answer
Expires

Algemene informatie
U vindt alle documenten bij het onderdeel 'Download documenten'. Door onderstaande vragen te beantwoorden en de gewenste documenten te uploaden daar waar gevraagd, maakt u uw aanmelding voor het DAS.
U dient de aanmelding in via de blauwe knop 'Verzenden'.

Vragen kunnen gesteld worden via de vragenmodule of de berichtenmodule in CTM. Voor technische ondersteuning kunt u terecht bij de helpdesk van CTM Solution: 020-6708500 of helpdesk@ctmsolution.nl.
Aanmelding
Via de UEA-module vult u het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in.
U dient akkoord te gaan met de voorwaarden zoals gesteld in het Beschrijvend document.
Akkoord
Niet akkoord
Let op: enkel een natte handtekening wordt geaccepteerd voor het rechtsgeldig ondertekenen voor het KvK-uittreksel. Een digitale handtekening wordt niet geaccepteerd.
U voegt aan de map bij deze vraag een rechtsgeldig ondertekend Kamer van Koophandel uittreksel toe, welke tenminste 6 maanden geldig is op moment van inschrijving.
Ja
Nee