RFT 305930 - logiesvoorziening arbeidsmigranten

Buyer: Gemeente Helmond
Project: Ondernemen en Ontwikkelen (OO)
Package: logiesvoorziening arbeidsmigranten
Icons:

Mandatory requirement
Document attachment required to answer
Document attachment allowed to answer
Expires

Algemene Informatie
Alle informatie vindt u bij het onderdeel Download documenten. Mocht u inhoudelijke vragen hebben dan kunt u deze tot de deadline voor het stellen van vragen stellen via de vraag en antwoordmodule. Voor technische vragen kunt u contact opnemen met de CTM Helpdesk via 020-6708500 of helpdesk@ctmsolution.nl.
Eisen
U gaat akkoord met de inhoud van de aanbestedingsdocumenten inclusief bijbehorende bijlagen. De documenten vindt u bij het onderdeel "Download documenten".
Akkoord
Niet akkoord
U gaat akkoord met de Algemene inkoopvoorwaarden (2018) van de gemeente Helmond. De Algemene inkoopvoorwaarden vindt u bij het onderdeel "Download documenten".
Akkoord
Niet akkoord
Gunningscriteria
Plan van Aanpak

Bij deze vraag dient u het Plan van Aanpak up te loaden. De criteria voor het Plan van Aanpak vindt u in de aanbestedingsleidraad onder 'Download Documenten'.

Inschrijver gaat akkoord met het gestelde.
Akkoord
Niet akkoord
Presentatie

Bij deze vraag dient u aan te geven of u akkoord gaat met het gestelde aangaande het te plannen de presentatie. De criteria voor de presentatie vindt u in de aanbestedingsleidraad onder 'Download Documenten'.

Daarnaast uploadt u bij deze vraag de CV's en persoonlijke motivatie van de personen die de presentatie gaan verzorgen.

Inschrijver gaat akkoord met het gestelde.
Akkoord
Niet akkoord
Schetsontwerp

Bij deze vraag dient u het schetsontwerp up te loaden. De criteria voor het schetsontwerp vindt u in de aanbestedingsleidraad onder 'Download Documenten'.

Inschrijver gaat akkoord met het gestelde.
Akkoord
Niet akkoord
Prijs
Bij deze vraag dient u het 'Inschrijfbiljet' in te vullen en up te loaden. Het inschrijfbiljet is te vinden onder 'Download Documenten'. U dient de totaalprijs in te voeren in CTM bij het onderdeel 'Prijs/tarief'. Inschrijver gaat akkoord met het gestelde.
Ja
Nee