2018 - Väg 261 Ekerövägen E1:Tappström - Lindötunneln

Objektet avser projektering och utförande av ombyggnad av Väg 261 Ekerövägen, etapp 1 delen Tappström - Lindötunneln. Ekerövägen ska breddas till fyra körfält på en sträcka av ca 2,3 km mellan Tappström och Lindötunneln. För väg 800, Färentunavägen ska en ny anslutning till cirkulationsplats Malmvik byggas. En ny öppningsbar bro ska byggas vid Tappström. En ny bro över ny gång och cykelväg för Färentunavägen ska byggas.

Works

24/11/2018 23:59:00

45233000-9  Construction, foundation and surface works for highways, roads
45221000-2  Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 79121 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

Inköp Öst Stockholm ILös
Trafikverket
Rödavägen 1
781 89
Borlänge
Sweden

Sara Ljungdahl
http://www.trafikverket.se

Published notices
02. Contract notice (TED (v209)) 03/05/2018 17:10
03. Contract award notice (TED (v209)) 30/06/2019 11:40
Packages
Väg 261 Ekerövägen E1:Tappström - Lindötunneln
Additional information:
Documents Documents
Close