Rammeaftale med én leverandør om levering af trykkeri- og distributionsydelser vedr. prøvemateriale til grundskole, ungdomsuddannelser m.v.

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Kære Tilbudsgiver

Ordregiver byder velkommen til udbuddet på rammeaftale om levering af trykkeri- og distri-butionsydelser vedr. prøvemateriale til grundskole, ungdomsuddannelser m.v..

Såfremt din virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet, kræver det online registrering i det internetbaserede eSourcing system CTM (EU-Supply). Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet, og når virksomheden først én gang er oprettet, opnås der adgang til alle Ordregivers udbud, også de fremtidige.

Efter registreringen kan virksomheden logge sig ind, og se udbudsmaterialet, herunder samtlige spørgsmål/krav, din virksomhed skal svare på samt de tilhørende dokumenter, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

DELTAGELSE:

Følg nedenstående vejledning, når din virksomhed skal deltage i et af ordregiverens udbud:

1.  Log ind i systemet klik på acceptér. Vær opmærksom på, at når du trykker på acceptér, forpligter du dig ikke til at fremsende tilbud, men har blot accepteret, at du har fået adgang til det foreliggende materiale.

2.  Ved at acceptere får du adgang til det relevante materiale. Du kan nu besvare de fremsatte spørgsmål og tilbudslister samt vedhæfte de dokumenter, som angives i udbuddet.

3.  Vær opmærksom på, at tilbud skal fremsendes via eSourcing system CTM (EU-Supply) inden fristen udløber 2019-11-05 12:00:00. Ellers vil dit tilbud ikke komme i betragtning.

ANDRE OPLYSNINGER:

Der kan ikke rekvireres supplerende eller uddybende materiale, herunder udbudsmateriale. Al korrespondance mellem potentiel leverandør og Ordregiver foregår via EU-Supply.

Bemærk venligst, at både Ordregivers og tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supplys Support på telefon +45 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til Ordregiver via beskedmodulet inde i EU-Supply.

Svar på disse spørgsmål i forbindelse med tilbudsgivning offentliggøres i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Med venlig hilsen 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K