Udbud vedrørende fremstilling og levering af Sikkerhedscontainere

Below you find information regarding this tender. To be able to work on a response for the buyer you have to be registered and logged in.

Kære interesserede

Dansk Retursystem A/S byder dig hermed velkommen til dette EU-udbud “udbud vedrørende fremstilling og levering af Sikkerhedscontainere”.

For at kunne deltage i udbudsproceduren kræver det, at I først registrerer jer i vores web-baserede online udbudsportal ”EU-Supply”. Det er gratis at registrere sig, og når først man er oprettet som bruger af udbudsportalen, vil jeres virksomhed have adgang alle fremtidige udbud, som publiceres via denne udbudsportal. 

Efter registrering vil jeres virksomhed have adgang til hele udbudsmaterialet vedrørende ovenstående udbud, herunder en beskrivelse af de dokumenter som skal udfyldes og fremsendes sammen med tilbuddet. Endvidere vil I også på udbudsportalen modtage løbende relevant information om udbuddet i form af spørgsmå/svar samt eventuelle rettelsesblade. Det fulde udbudsmateriale vedrørende dette udbud skal og kan kun tilgås/downloades på denne udbudsportal.

DELTAGELSE                   

For at deltage i udbuddet skal du følge nedenstående instruktioner:

1. Log ind i systemet og klik på ”Acceptér”. Vær opmærksom på, at når du trykker på ”Acceptér”, forpligter du dig ikke til at afgive en ansøgning om deltagelse, men har blot accepteret, at du har fået adgang til udbudsmaterialet.

2. Ved at acceptere får du adgang til det aktuelle udbud.

3. Vær opmærksom på, at afgivelse af tilbud skal ske inden fristens udløb. Overholdes denne frist ikke, vil du ikke have mulighed for at aflevere dit tilbud og dermed være udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren.

Fristen for at afgive tilbud er den 23. marts 2020 kl. 12.00 lokal tid.

I nederste venstre hjørne kan du under ”Brugervejledninger” finde ”Tilbudsgivers udbudshåndtering”, som er en vejledning til brugen af dette system.

Tildeling af kontrakt til vindende Tilbudsgiver

Tildeling af kontrakt til den vindende Tilbudsgiver vil ske på baggrund af de kriterier, der er beskrevet i udbudsbekendtgørelsen samt i udbudsbetingelserne.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Udbudsmaterialet er tilgængeligt under overskriften “Se udbudsdokumenter”.

Alle henvendelser til DRS forud for afgivelse af tilbud skal sendes til DRS via meddelelsessystemet i den elektroniske udbudsportal, hvor også det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt. Meddelelsessystemet i Udbudsportalen fungerer i princippet som et lukket mailsystem, der kun vedrører nærværende udbud, og hvor Tilbudsgiver kan kommunikere lukket med DRS.

Al kommunikation mellem Tilbudsgiver og DRS vedrørende dette udbud skal foregå på dansk og være skriftlig.

Spørgsmål bedes opstillet i listeform med angivelse af det sted i Udbudsmaterialet, som spørgsmålet vedrører, herunder gerne med angivelse af bilagsnummer, afsnitsnummer mv.

Det anbefales, at eventuelle spørgsmål fremsendes så tidligt som muligt.

DRS vil offentliggøre spørgsmål og svar løbende i anonymiseret form på udbudsportalen.

For tekniske spørgsmål vedrørende brugen af udbudsportalen på EU-Supply henviser DRS til EU-Supply hotline på telefon +45 70 20 80 14 eller e-mail dksupport@eu-supply.com som kan yde teknisk support til Tilbudsgiver.

 

Med venlig hilsen

Dansk Retursystem A/S