Drift af kantine - Odense Katedralskole

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Kære interesserede,

 

Tak for interessen for udbudsforretningen: 239375:1 Offentligt EU-udbud - Drift af kantine (Odense Katedralskole).     

Du kan finde udbudsbekendtgørelsen via TED-databasen.

Dette udbud gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM Systemet) på https://www.eu-supply.com/dsr.asp (../../dsr.asp). Tilbudsgiver skal selv tilmelde sig udbuddet og afgiver tilbud via CTM Systemet. Kun tilbud modtaget via CTM Systemet vil komme i betragtning.

Ved at klikke på ovenstående "Accept"-knap vil du få adgang til systemet og dermed al materiale til brug for tilbudsafgivelse til udbudsforretningen: 239375:1 Offentligt EU-udbud - Drift af kantine (Odense Katedralskole).

Ved tryk på "Accept"-knappen tilkendegiver du samtidigt, at du og jeres virksomhed vil behandle eventuelle personoplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Bemærk, at der er mulighed for besigtigelse af den omfattede lokation.

 

Besigtigelsen påbegyndes: Den 11.05.2020 kl. 14.00

Mødested: Odense Katedralskole, skolegården

 

Tilmelding til besigtigelse bedes fremsendt til Anika Orup via CTM systemets beskedfunktion senest den 11.05.2020 kl. 10.00. Ordregiver henstiller på baggrund af Covid-19/Corona, at der maks deltager en person pr. leverandør.

 

Med venlig hilsen

Dansk Servicerådgivning ApS

Anika Orup