Kontrakt om levering af konsulentbistand vedrørende ”Kulturkvarteret”

udbud er afsluttet, du kan ikke besvare invitationen.

 

Udbuds-ID nr. 244126, Kontrakt om levering af konsulentbistand vedrørende ”Kulturkvarteret”

 

Kære ansøger om prækvalifikation

 

Ordregiver byder hermed velkommen til udbuddet på 244126, Kontrakt om levering af konsulentbistand vedrørende ”Kulturkvarteret”.

 

Såfremt jeres virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet, kræver det online registrering i Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmiths internetbaserede eSourcing system. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet, og når virksomheden først én gang er oprettet, opnås der adgang til alle udbud offentliggjort i Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmiths udbudssystem, også de fremtidige.

 

PROCES

 

Udbuddet gennemføres i to faser.

 

1. fase er prækvalifikationsfasen. Her anmoder ansøgerne om prækvalifikation, og Ordregiver udvælger herefter de ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud i fase 2. Ansøgning om prækvalifikation sker ved at svare på de opstillede spørgsmål i systemet og indsende de relevante og påkrævede dokumenter.

 

2. fase er selve tilbudsgivningen. De prækvalificerede tilbudsgivere afgiver i denne fase deres tilbud. Fasen kan være opdelt i flere tilbudsrunder, hvor der afgives et eller flere forhandlingstilbud samt endelige tilbud. Nærmere beskrivelse heraf fremgår af udbudsbetingelserne.

  

DELTAGELSE

 

Som tilbudsgiver skal du logge dig ind i Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmiths internetbaserede eSourcing system. Har du ikke login, skal du først registrere dig online. Derefter vil du kunne se udbuddet og samtlige de spørgsmål, som du skal svare på, samt de tilhørende dokumenter, som skal afleveres, for at blive prækvalificeret.

  

Følg nedenstående vejledning, når jeres virksomhed skal deltage i et udbud.

 

  1. Log ind i systemet og klik på ”Acceptér”. Vær opmærksom på, at når du trykker på ”Acceptér”, forpligter du dig ikke til at afgive en ansøgning om deltagelse, men har blot accepteret, at du har fået adgang til ansøgningsmaterialet.

  2. Ved at acceptere får du adgang til det aktuelle udbud. Du kan nu besvare kvalifikationsspørgsmålene og vedhæfte de dokumenter, som er angivet.

  3. Vær opmærksom på, at anmodningen om deltagelse skal ske inden fristens udløb. Herefter vil din anmodning om deltagelse ikke blive modtaget af Ordregiver.

  

Fristen for at anmode om prækvalifikation er den 2020-08-13 12:00:00, lokal tid.

  

På www.digitaleudbud.dk findes en vejledning for tilbudsgivere/ansøgere, du kan også følge linket her; (../../img/brandings/ka_quickguide.pdf)

 

UDVÆLGELSE

 

Udvælgelsen af de virksomheder, der vil blive prækvalificeret, vil ske på baggrund af de kriterier, der er beskrevet i udbudsbekendtgørelsen.

  

YDERLIGERE OPLYSNINGER

 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt under fanen ”Udbudsmateriale”.

  

Spørgsmål, der vedrører udbuddet, skal stilles via ”Spørgsmål og svarfunktionen”. Spørgsmål vil blive anonymiseret og udsendt sammen med svaret til samtlige tilbudsgivere.

   

Spørgsmål, der ikke vedrører udbuddet og som ikke ønskes offentliggjort, skal stilles via ”Beskedfunktionen”. Ordregiver forbeholder sig ret til, at henvise tilbudsgiver til at stille sådanne spørgsmål via ”Spørgsmål og svarfunktionen”, såfremt spørgsmålet vedrører udbuddet.

 

I tilfælde af tekniske spørgsmål til brugen af systemet kontakt venligst EU-Supply Support på telefon +45 70208014 eller via mail dksupport@eu-supply.com.

  

Med venlig hilsen

 

Kulturkvarteret

C/O Folketingets Administration