2749317 - Ondersteuning Auditteam Voetbal en Veiligheid

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Behandeld door Simone Weitering
Aanvraag: Ondersteuning Auditteam Voetbal en Veiligheid
Aanvraag nummer: 245389

Onderwerp: Uitnodiging tot inschrijving Ondersteuning Auditteam Voetbal en Veiligheid

 

Geachte heer/mevrouw,

U wordt van harte uitgenodigd om in te schrijven op de openbare aanbesteding voor Ondersteuning Auditteam Voetbal en Veiligheid. Voor meer informatie over deze aanbesteding en inzage in het Beschrijvend document klikt u op de knop “Aanvraag details” bovenaan deze brief.

Voor volledige toegang tot de aanbesteding dient u deze uitnodiging te accepteren. Klik daarvoor op de button "Accepteren" bovenaan deze brief. Na het accepteren van de uitnodiging heeft u toegang tot alle aanbestedingsdocumenten en kunt u een inschrijving indienen. Volg voor het doen van uw inschrijving stap voor stap de vragen zoals opgenomen in de vragenlijst.

Voor de goede orde merken wij tevens nog het volgende op:

* U wordt verzocht de "Voorwaarden tot inschrijving elektronische aanvraag" zorgvuldig door te lezen;
* De instructies en voorwaarden voor het indienen van een inschrijving staan vermeld in de aanbestedingsdocumenten;
* Verzoeken om aanvullende informatie of vragen kunnen alleen via de berichtenmodule van het aanbestedingsplatform CTM aan de contactpersoon van de aanbesteding worden gesteld;
* Alleen gestelde vragen en ingediende inschrijvingen via het aanbestedingsplatform CTM worden in behandeling genomen;
* Voor technische vragen betreffende het aanbestedingsplatform CTM kunt u direct contact opnemen met het CTM Supportteam via +31 (0)20 6708500 of e-mail helpdesk@ctmsolution.nl.

Uw inschrijving dient uiterlijk voor 07/09/2020 12:00 uur in het aanbestedingsplatform CTM te staan en te zijn verzonden.

Wij wensen u veel succes met uw inschrijving.

 

Met vriendelijke groet,
Simone Weitering

Ministerie van Justitie en Veiligheid