Begrænset EU-udbud af Tømning af olie- og benzinudskillere og sandfang mv.

Luk
udbud er afsluttet, du kan ikke besvare invitationen.

Alfa specialaffald udbyder den eksisterende ordning for tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang, vejbrønde og bundsugning af privates fyringsolietanke. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til Udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15/12/2015). Det er udbuddets formål at indhente tilbud på Tømning af olie- og benzinudskillere og sandfang mv. til Alfa Specialaffald. Den nuværende aftale udløber pr. 28. februar 2021. Det forventes derfor, at den nye aftale træder i kraft med leveringsstart, pr. 1 marts 2021

23-10-2020 10:00:00

90000000-7  Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse


ALFA Specialaffald
Energivej 4
4800
Nykøbing Falster
Danmark

Karina Winther Jensen

Offentliggjorte udbud
02. Udbudsbekendtgørelse (TED (v209)) 24-09-2020 17:11
Delkontrakter
Begrænset EU-udbud af Tømning af olie- og benzinudskillere og sandfang mv.
Yderligere information:
Dokumenter Dokumenter
Udbud mail adresse:
Energivej 4
4800
Nykøbing Falster
Danmark
Luk