201850004.160.001 - MINBZK EA Raamovereenkomst Applicatiediensten Logius

Onderwerp van Opdracht in deze Aanbesteding is een Raamovereenkomst met maximaal zes Raamcontractanten die applicatiediensten gaan leveren voor de applicaties ten behoeve van de primaire processen van Opdrachtgever. Raamcontractanten dienen deze applicatiediensten te kunnen toepassen in combinatie met de door Opdrachtgever gebruikte SAFe/Agile-werkwijze. Onder de Raamovereenkomst worden, door middel van mini competitie(s), Nadere overeenkomsten gegund voor de in de Aanbestedingsstukken gespecificeerde dienstverlening.

Services

18/12/2020 11:00:00

72000000-5  IT services: consulting, software development, Internet and support
72421000-7  Internet or intranet client application development services
48000000-8  Software package and information systems


UBR|HIS
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN
Den Haag
Netherlands
View profile

Asha Debidien

Published notices
Contract notice (TenderNed) 29/10/2020 14:00
Packages
MINBZK EA Raamovereenkomst Applicatiediensten Logius
Additional information:
Documents Documents
Close