2020/19226 - DELTAKELSE I STARTOFF-PROSJEKT MED ARKIVVERKET

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

StartOff-prosjekt er å samarbeide med oppstartsselskaper slik at det offentlige kan gjøre seg kjent med deres innovative løsninger og samtidig gi veiledning til oppstartsselskaper på hvordan de kan gjøre salg inn mot offentlige virksomheter. Vi legger derfor opp til en prosess der ditt selskap, i konkurranse med andre selskaper, kan vinne en utviklingskontrakt med Arkivverket om å utvikle et minimumsprodukt (minimum viable product, MVP) som skal bidra til effektiv håndtering av arkivverdig informasjon fra e-poster.

Services

07/12/2020 12:00:00

73100000-3  Research and experimental development services
72252000-6  Computer archiving services


Arkivverket
Sognsveien 221
0863
OSLO
Norway
View profile

Solveig Dale

Published notices
02.Voluntary contract notice (Doffin (v209)) 12/11/2020 12:28
Packages
DELTAKELSE I STARTOFF-PROSJEKT MED ARKIVVERKET
Additional information:
Documents Documents
Close