Lot C: Havvandsindtag og udløb

Da Esbjergværket lukker i april 2023, er DIN Forsyning A/S i gang med ved at erstatte den nu-værende fjernvarmeproduktion i Esbjerg med andre varmekilder, herunder et varmepumpean-læg som benytter havvand som primære varmekilde. I den forbindelse gennemføres hermed licitation på levering og etablering af havvandsindtag i overensstemmelse med det samlede lici-tationsmateriale. Havvandsindtaget skal placeres i bunden af Sønderhavn på Østre Forhavnskaj, hvorfra vandet ledes i to parallelle nedgravede rør til varmepumpeanlægget ved Stikvejen. Det nedkølede hav-vand ledes tilbage til havet via to parallelle rørledninger som udmunder i en tidligere kølevands-kanal nær Australienkaj.

12/01/2021 10:00:00

45232142-9  Heat-transfer station construction work
45244100-0  Marine installations
34931000-2  Harbour equipment
45241000-8  Harbour construction works
42131320-5  Choke manifolds
44161700-3  Pipeline pigs
45251250-8  District-heating plant construction work


DIN Forsyning A/S
Ulvsundvej 1
6715
Esbjerg N
Denmark
View profile

Laila Juncker
http://www.dinforsyning.dk

Published notices
Works (Udbud.DK) 20/11/2020 16:00
Packages
Lot C: Havvandsindtag og udløb
Additional information:
Documents Documents
Close