20/1441 - Veiledende kunngjøring nr 2 - anskaffelse av forbruksmateriell

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Statens innkjøpssenter har ferdigstilt utkast til de viktigste konkurransedokumentene som etter planen skal kunngjøres i januar. I forbindelse med siste fase av arbeidet, ønsker vi å gi leverandørene en siste sjanse til å komme med innspill til konkurransen. Planlagt utlysning er satt til januar 2021 og frist for å gi innspill er 15 januar 2021. Anskaffelsen skal sikre at oppdragsgiverne i statlig sivil sektor får dekket sitt behov for forbruksmateriell, herunder: - Ergonomiske produkter - Kontorrekvisita - Kantineartikler - Renholds- og toalettrekvisita For mer informasjon om detaljene i anskaffelsen, se vedlagt foreløpige utkast til de viktigste konkurransedokumentene.

Supplies

15.01.2021 12:00:00

30100000-0  Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture
15800000-6  Miscellaneous food products
33700000-7  Personal care products
39200000-4  Furnishing
39300000-5  Miscellaneous equipment
39800000-0  Cleaning and polishing products


Statens innkjøpssenter v/DFØ
Karl Johans gate 37
0162
Oslo
Norway
View profile

David Behrens
https://www.anskaffelser.no/statens-innkjopssenter

Published notices
01. Prior information notice (Doffin (v209)) 21.12.2020 14:14
Packages
Veiledende kunngjøring nr 2 - anskaffelse av forbruksmateriell
Additional information:
Documents Documents
Close