Etablering og drift av døgnhvileplass og veiserviceanlegg E39 Lohnelier

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.
RFT is cancelled
The RFT is cancelled by authority. It is not possible to submit response on this RFT.

Formålet med denne anskaffelsen er å inngå kontrakt med en operatør (Leverandør) som påtar seg å etablere og drifte døgnhvileplass og veiserviceanlegg for tungtransport og veifarende på Lohnelier, langs E39 mellom Kristiansand og Mandal.

Services

01.03.2021 12:00:00

63712400-7  Parking services
34996300-8  Control, safety or signalling equipment for parking facilities
45223300-9  Parking lot construction work
45223320-5  Park-and-ride facility construction work
90914000-7  Car park cleaning services
98351000-8  Car park management services
45000000-7  Construction work
63712600-9  Vehicle refuelling services
45223720-9  Petrol/gas stations construction work


Nye Veier
Kjøita 6
4630
Kristiansand
Norway
View profile

Nina Størvold

Published notices
24. Concession notice (Doffin (v209)) 19.12.2020 08:25
25. Concession award notice (Doffin (v209)) 04.05.2021 04:11
Packages
Etablering og drift av døgnhvileplass og veiserviceanlegg E39 Lohnelier
Additional information:
Documents Documents
Close