480 - Nytt museumsbygg på Domkirkeodden på Hamar

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Arkitekt Sverre Fehns Storhamarlåven stod ferdig i 1973 og utstillingene i 1980. Etter datidens krav var Storhamarlåven en moderne og fremtidsrettet museumsbygning. Årene som fulgte og nå 40-50 senere, fyller ikke Storhamarlåven lenger museets krav til utstillingslokaler eller til funksjoner og fasiliteter for ansatte og publikum fullt ut. Vi trenger derfor å supplere med et nytt, moderne og fremtidsrettet museumsbygg, som skal romme utstillings- og publikumsfunksjoner, en restaurant, kontorer og arbeidsplasser t museets ansatte i samme bygg, gi museumssamlinger riktige oppbevaringsforhold og gi plass til moderne verksteder for antikvarisk restaureringsarbeid. Vi inviterer til en åpen arkitektkonkurranse for et moderne museumsbygg som skal stå sammen med to verdensberømte bygningsikoner, arkitekt Sverre Fehns «Storhamarlåven» fra 1973 og Lund+Slaatto Arkitekters (ved Kjell Lund) «Hamardomen» fra 1998. Vi har derfor store kvalitetsforventninger til et nytt bygg på Domkirkeodden.

25.06.2021 12:00:00

71220000-6  Architectural design services
71200000-0  Architectural and related services
71210000-3  Advisory architectural services
71221000-3  Architectural services for buildings
71240000-2  Architectural, engineering and planning services
71420000-8  Landscape architectural services


Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
Josefinegt. 34
0351
Oslo
Norway
View profile

Gisle Nataas

Published notices
12. Design contest notice (Doffin (v209)) 14.04.2021 12:04
Packages
Nytt museumsbygg på Domkirkeodden på Hamar
Additional information:
Documents Documents
Close