21/11324 - VU053 Modellbaserte vegprosjekter, UML-modellering

Statens vegvesen undersøker i prosjektet VU-053 Modellbaserte vegprosjekter hvordan UML-modeller kan brukes til å organisere krav og definisjoner i etatens regelverk. I første omgang ønsker vi å UML-modellere følgende tema: - felles krav til alle dokumentasjonstyper - felles krav til alle modelltyper - krav og objektdefinisjoner til én grunnlagsmodell og én fagmodell

Services

21/05/2021 12:00:00

73000000-2  Research and development services and related consultancy services
71300000-1  Engineering services


Statens vegvesen
Skoggata 19
1500
Moss
Norway
View profile

Linda Kjellin Karlsen
http://www.vegvesen.no

Published notices
02.Contract notice (Doffin (v209)) 21/04/2021 09:28
03. Contract award notice (Doffin (v209)) 01/07/2021 14:57
Packages
VU053 Modellbaserte vegprosjekter, UML-modellering
Additional information:
Documents Documents
Close