201865006.028.067 - VWS EA Moleculaire Diagnostiek SARS-CoV-2

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Behandeld door: Wai Yan Shing

HIS referentie 271563

Aanbesteding VWS EA Moleculaire Diagnostiek SARS-CoV-2

 

Onderwerp: Uitnodiging om in te schrijven

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Wij nodigen u van harte uit om in te schrijven op de openbare aanbesteding (SAS-procedure) voor VWS EA Moleculaire Diagnostiek SARS-CoV-2. Het beschrijvend document inzake Moleculaire Diagnostiek SARS-CoV-2 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met referentienummer 201865006.028.067 is nu beschikbaar via het aanbestedingsplatform van CTM.

Vul de documenten waar in het Beschrijvend document om wordt verzocht in. U gebruikt hiervoor de modellen die beschikbaar zijn gesteld in CTM. U print de verklaringen in kleur en ondertekent ze. Daarna scant u de documenten en upload ze in "PDF" of "Word" format bij het onderdeel ‘Extra documenten’.  Vervolgens dient u de gevraagde bewijsstukken in via CTM.

 

Waar moet u rekening mee houden?

  • Lees de "voorwaarden tot inschrijving elektronische aanbesteding" zeer zorgvuldig door;
  • Het ontbreken van de gevraagde informatie, documenten, verklaringen en bewijsstukken kan ertoe leiden dat wij uw Inschrijving niet geschikt vinden. De inschrijving moet in ieder geval voldoen aan de gestelde eisen;
  • Bij inschrijving door een combinatie vullen alle leden van de combinatie het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in en ondertekenen deze. De leden van de combinatie voldoen gezamenlijk aan de gestelde eisen. Eén lid van de combinatie treedt op als contactpersoon;
  • Alle verklaringen zijn volledig naar waarheid ingevuld en de te overleggen referenties zijn vergelijkbaar met het project zoals omschreven in het beschrijvend document;
  • U voert één contactpersoon van uw bedrijf op binnen CTM die verantwoordelijk is voor de communicatie met de Aanbestedende dienst tijdens het Europese Aanbestedingstraject;

 

LET OP! Alle correspondentie over dit offertetraject verloopt via CTM (Zie “Inschrijvingsvoorwaarden Elektronische aanbesteding” en “CTM   leveranciershandleiding.pdf”). U bent hier zelf verantwoordelijk voor! Bij afwezigheid van de contactpersoon zorgt u voor vervanging in CTM.

 

  • Verzoeken om aanvullende informatie of vragen stelt u via het aanbestedingsplatform CTM bij het tabblad 'berichten' door gebruik te maken van het format Nota van Inlichtingen die door de Aanbestedende dienst beschikbaar wordt gesteld; 
  • Wij nemen alleen gestelde vragen en ingediende inschrijvingen die zijn ontvangen via het aanbestedingsplatform CTM, in behandeling.

 

De uiterste datum voor het indienen van uw inschrijving
Hiervoor wordt u verwezen naar de planning in CTM. 

Wij wensen u veel succes met uw inschrijving.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mw. Wai Yan Shing

UBRlHIS

Projectsecretaris