E3006 - Ny Kong Frederik IX's bro

Below you find information regarding this tender. To be able to work on a response for the buyer you have to be registered and logged in.

I forbindelse med Banedanmarks Ringsted-Femern program igangsættes hermed projektet E3006 Ny Kong Frederik den IX’s bro, der bl.a. omfatter etablering af en ny et-sporet banebro syd for den eksisterende Kong Frederik IX's bro. Totalentreprisen omfatter i hovedtræk etablering af dobbeltspor ved krydsningen af Guldborgsund i Nykøbing Falster samt tilhørende tilslutninger på Falster og Lolland. Det ekstra spor placeres på den sydlige side af det eksisterende spor. Entreprisen starter ved overføringen for Østerbrogade: - Under Østerbrogade broen fjernes et efterladt brofundament - Frem til underføringen for Prinsholmvej udføres jord- og støttekonstruktioner ind mod Nordic Sugars fabriksanlæg - Ved Prinsholmvej suppleres med en ekstra sporbærende bro - Mellem Prinsholmvej og Kong Frederik IX bro udføres jord- og evt. støttekonstruktioner ind mod Nordic Sugars lagerplads, desuden etableres en ny pumpestation som erstatning for en eksisterende - Ved Kong Frederik IX's bro opføres en ny enkeltsporet jernbane klapbro umiddelbart syd for den eksisterende - På Lolland udføres jord- og støttekonstruktioner for det nye spor - Sporarbejder udføres i hele entreprisens længde.

12-08-2021 14:00:00

45000000-7  Construction work
34632300-9  Electrical installations for railways
44212100-0  Bridge
45221000-2  Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways
45221100-3  Construction work for bridges
45221110-6  Bridge construction work
45221112-0  Railway bridge construction work
45234100-7  Railway construction works
45241300-1  Pier construction work
45247112-8  Drainage canal construction work
45310000-3  Electrical installation work
71311000-1  Civil engineering consultancy services
45234113-1  Demolition of tracks
45234116-2  Track construction works


Banedanmark
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577
København V
Denmark


https://www.bane.dk/

Published notices
05. Contract notice - utilities (TED (v209)) 12-07-2021 21:56
    14. Corrigendum (TED (v209)) 16-07-2021 10:10
Packages
Ny Kong Frederik IX's bro

Totalentreprisen starter ved overføringen for Østerbrogade i Nykøbing Falster, hvor et gammelt brofundament fjernes. Entreprisen fortsætter til Nystedvej på Lolland. Ved Prinsholmvej og Kong Frederik IX's bro etableres nye et-sporet jernbanebroer syd for eksisterende. Den nye Kong Frederik IX's bro skal etableres som klapbro, med styresystem, der kan bygges sammen med eksisterende. På Falster og Lolland etableres banedæmninger og der etableres spor på hele strækningen.

Additional information:
Documents Documents
Close