37/2020 - E6 Rentvannstunnel

Below you find information regarding this tender. To be able to work on a response for the buyer you have to be registered and logged in.

Entreprise E6 Rentvannstunnel er én av ti entrepriser i prosjektene «Ny vannforsyning Oslo» og «Ny vannforsyning Oslo – Stamnett». Prosjektet «Ny vannforsyning Oslo» inkluderer råvannsforsyning i tunnel fra Holsfjorden, vannbehandlingsanlegg i fjell på Huseby og overføringsanlegg for behandlet vann fra Huseby til Sagene. Prosjektet «Ny vannforsyning Oslo – Stamnett» knytter sammen NVO med eksisterende vannbehandlingsanlegg på Oset og styrker forbindelsen mellom Oslo øst og vest. Entreprise E6 Rentvannstunnel skal bygge nytt overføringsanlegg for drikkevann som knytter det nye anlegget på Huseby sammen med eksisterende vannforsyning. Anlegget består hovedsakelig av overføringsledninger, pumpestasjoner og rentvannsbassenger samt tilkoblinger til eksisterende ledningsnett og vannbehandlingsanlegg. Anleggene skal bygges i fjell. Tunnelen fra Stubberud til Huseby skal drives ved bruk av tunnelboremaskin (TBM). Øvrige tunneler og haller skal drives ved bruk av boring og sprengning.

Works

20.12.2021 10:00:00

45000000-7  Construction work
45231300-8  Construction work for water and sewage pipelines
45221240-6  Construction work for tunnels
43123000-1  Tunnelling machinery


Oslo kommune v/Vann- og avløpsetaten
Herslebs gate 5
0561
Oslo
Norway
View profile

Asbjørn Karlsrud

Published notices
05. Contract notice - utilities (Doffin (v209)) 02.07.2021 13:56
    14. Corrigendum (Doffin (v209)) 22.09.2021 09:56
Packages
E6 Rentvannstunnel
Additional information:
Documents Documents
Close