Kontrakt om udvikling, vedligehold, support, videreudvikling og drift af E&E-systemet

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Kære ansøger
 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen byder velkommen til udbuddet på 280717, Kontrakt om udvikling, vedligehold, support, videreudvikling og drift af E&E-systemet. 

Såfremt din virksomhed er interesseret i at deltage i EU-udbuddet, kræver det onlineregistrering i det internetbaserede eSourcing system CTM (EU-Supply). Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet, og når virksomheden først én gang er oprettet, opnås der adgang til alle Udviklings- og Forenklingsstyrelsens igangværende og fremtidige EU-udbud, der gennemføres via systemet. 

Efter registreringen logger virksomheden sig ind i øverste venstre hjørne, hvorefter I får adgang til udbudsmaterialet, herunder samtlige spørgsmål, din virksomhed skal svare på, samt en beskrivelse af de dokumenter, som skal afleveres i anmodningen om prækvalificering. 

PROCES: 

Udbudsformen er et "Konkurrencepræget dialog", og derfor gennemføres udbudsprocessen i tre faser:
 

  1. fase – prækvalifikation:
    I denne fase udvælges de ansøgere, der opfordres til at deltage i dialogfasen.

De enkelte ansøgere skal anmode om at blive prækvalificeret på baggrund af oplysninger, der efterspørges i udbudsmaterialet. Anmodning om prækvalifikationen sker ved at besvare spørgsmålene i ESPD og indsende de nødvendige dokumenter via EU-Supply inden anmodningsfristen.

Bliver en ansøger prækvalificeret, går ansøgeren videre til 2. fase.

  1. fase – dialogfasen:

De prækvalificerede tilbudsgivere skal i denne fase aflevere dialogoplæg som skal danne grundlag for den konkurrenceprægede dialog. Yderligere information herom vil blive udsendt til de udvalgte ansøgere efter prækvalifikationen er afsluttet.

  1. fase – tilbudsfasen:
    De prækvalificerede tilbudsgivere skal i denne fase aflevere deres endelig tilbud på grundlag af den eller de løsninger, der er fastlagt under dialogfasen. 

 

DELTAGELSE: 

Følg nedenstående vejledning, når din virksomhed skal deltage i et af Udviklings- og Forenklingsstyrelsens udbud: 

1.Log ind i systemet klik på acceptér. Vær opmærksom på, at når du trykker på acceptér, forpligter du dig ikke til at fremsende anmodning om prækvalificering, men har blot accepteret, at du har fået adgang til det foreliggende materiale. 

2.Ved at acceptere får du adgang til det relevante materiale. Du kan nu besvare de fremsatte spørgsmål og vedhæfte de dokumenter, som angives i udbuddet. 

3.Vær opmærksom på, at anmodningen om deltagelse skal ske inden fristen udløber 2021-11-09 09:00:00. Ellers vil din anmodning om deltagelse i prækvalifikation ikke blive accepteret af ordregiver.

 

PRÆKVALIFICERING: 
Ordregiver vil ved udvælgelsen lægge vægt på de oplysninger, som er beskrevet i udbudsbekendtgørelsen under afsnit III. 1) Betingelser for deltagelse. 

Fristen for anmodning om deltagelse er 2021-11-09 09:00:00 lokal tid. 

ANDRE OPLYSNINGER: 

Al korrespondance mellem ansøger/tilbudsgiver og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen foregår via EU-Supply. 

Bemærk venligst, at både Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og ansøgers/tilbudsgiverens handlinger logges i systemet. 

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supplys Support på telefon +45 70 20 80 14 eller mail til support@eu-supply.com (mailto:support@eu-supply.com) 

Spørgsmål til selve udbuddets indhold og proces skal stilles til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen via beskedmodulet inde i EU-Supply.

 

Svar på spørgsmål til udbudsindhold og proces offentliggøres i systemet i anonymiseret form, hvor de er tilgængelige for alle tilmeldte tilbudsgivere.

 

Med venlig hilsen

 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen