21-00733 - Behandling og afsætning af tekstiler

Udbuddet vedrører afhentning af affaldsfraktionen tekstiler, tøj og sko modtaget fra borgere på genbrugsstationer i Vestforbrændings opland. Vestforbrænding indgår aftale med transportør, der leverer fraktionen hos Leverandøren. Fraktionen er ikke sorteret inden den leveres hos Leverandøren. Leverandøren skal modtage fraktionen, sortere og afsætte til genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse jf. affaldshierarkiet.

Services

15/11/2021 10:00:00

19620000-8  Textile waste


I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Ejby Mosevej 219
2600
Glostrup
Denmark
View profile

Gert Walther
http://www.vestfor.dk

Published notices
Supplies Services (Udbud.DK) 13/10/2021 16:01
Packages
Behandling og afsætning af tekstiler
Additional information:
Documents Documents
Close