21/1348 - Anskaffelse av forbruksmateriell

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Avtalen gjelder anskaffelse av forbruksmateriell og Statens innkjøpssenter inviterer herved til konkurranse for denne avtalen. Fellesavtalen er knyttet til oppdragsgivernes behov for kontorrekvisita, renholds- og toalettrekvisita og kantineartikler. I tillegg gjelder avtalen kjøp av noe datarekvisita. Varegruppene lyskilder, munnbind (medisinsk munnbind) og toner, blekk og printerrekvisita inngår som opsjonsmuligheter i fellesavtalen. Anskaffelsens formål er å inngå fellesavtale om kjøp av forbruksmateriell for oppdragsgiverne som gir økonomiske besparelser, reduserte transaksjonskostnader, redusert negativ miljøpåvirkning, økt bruk av e-handel og bedre regelverksetterlevelse ved å samordne anskaffelser. Videre ventes fellesavtalen å bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling.

Supplies

22.11.2021 12:00:00

30000000-9  Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
33700000-7  Personal care products
39200000-4  Furnishing
39300000-5  Miscellaneous equipment
39800000-0  Cleaning and polishing products
15800000-6  Miscellaneous food products
31400000-0  Accumulators, primary cells and primary batteries
39500000-7  Textile articles


Statens innkjøpssenter v/DFØ
Lørenfaret 1C
0585
Oslo
Norway
View profile

David Behrens
https://www.anskaffelser.no/statens-innkjopssenter

Published notices
02.Contract notice (Doffin (v209)) 18.10.2021 15:34
03. Contract award notice (Doffin (v209)) 08.04.2022 17:40
Packages
Anskaffelse av forbruksmateriell
Additional information:
Documents Documents
Close