Rengøringsservice - Favrskov Kommune

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Kære interesserede,

 

Tak for interessen for udbudsforretningen: Prækvalifikation: Rengøringsservice - Favrskov Kommune (ID-nr. 295373:1).

Du kan finde bekendtgørelsen via TED-databasen.

Dette udbud gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM Systemet) på https://www.eu-supply.com/dsr.asp (../../dsr.asp). Den ansøgende virksomhed skal selv tilmelde sig udbuddet og ansøge om prækvalifikation til udbuddet via CTM Systemet. Kun ansøgninger modtaget via CTM Systemet vil komme i betragtning til prækvalifikation.

Ved at klikke på ovenstående "Accept"-knap vil du få adgang til systemet og udbudsmaterialet til brug for fremsendelse ansøgning om prækvalifikation på udbudsforretningen: Prækvalifikation: Rengøringsservice - Favrskov Kommune (ID-nr. 295373:1).

Ved tryk på "Accept"-knappen tilkendegiver du samtidigt, at du og jeres virksomhed vil behandle eventuelle personoplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

 

 

Med venlig hilsen

Dansk Servicerådgivning ApS

Anika Orup