22/429 - Auction consulting services for allocation of acreage for offshore renewable energy production

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Olje- og energidepartementet (departementet) inviterer til anbudskonkurranse om konsulentbistand til å utarbeide en auksjonsmodell og gjennomføring av auksjon for tildeling av områdene på Sørlige Nordsjø II. Områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord ble åpnet for fornybar energiproduksjon til havs i 2020. Sørlige Nordsjø II vil ha en samlet kapasitet på 3000 MW, og vil bygges ut i to faser. Hver fase vil ha kapasitet på 1500 MW. Regjeringen har besluttet at auksjon skal være hovedmodellen ved tildeling av områder til fornybar energiproduksjon til havs, og områdene på Sørlige Nordsjø II vil tildeles via auksjon. Utsira Nord er kun egnet for flytende havvindturbiner, og områdene vil tildeles ved bruk av kvalitative kriterier. Departementet har behov for konsulentbistand til å utarbeide en auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø II, samt bistand til å gjennomføre en slik auksjon. Oppdraget omfatter å utarbeide en overordnet auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø II, inkl. utforming av et evt. støttesystem til fase I av Sørlige Nordsjø II. De resterende delene av oppdraget er begrenset til fase I av Sørlige Nordsjø II, og omfatter bistand i forbindelse med høring av den foreslåtte auksjonsmodellen, utvikling av spesifikke auksjonsregler og et evt. støttesystem, utvikling/erverv av auksjonsprogramvare og bistand under selve auksjonen. Oppdraget avsluttes etter gjennomføring av auksjonen. Estimert varighet for kontrakten er slutten av juni 2023, men forsinkelser kan føre til at kontraktens varighet forlenges utover denne tiden. Estimatet er ikke bindende for oppdragsgiver. Anslått verdi for kontrakten er fra NOK 2 000 000 ekskl. mva. til NOK 3 000 000 ekskl. mva. Estimatet er ikke bindende for oppdragsgiver. For nærmere beskrivelse av leveransen, se bilag 1 til kontrakt (Kundens beskrivelse av oppdraget).

Services

29.06.2022 12:00:00

73000000-2  Research and development services and related consultancy services
48470000-3  Auction software package
79342400-7  Auction services
79957000-7  Auction organisation services
72266000-7  Software consultancy services
73200000-4  Research and development consultancy services
73220000-0  Development consultancy services


Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033
OSLO
Norway
View profile

Fredrik Agdestein
https://www.regjeringen.no/no/dep/oed/id750/

Published notices
02.Contract notice (Doffin (v209)) 27.05.2022 08:17
03. Contract award notice (Doffin (v209)) 30.08.2022 08:41
Packages
Auction consulting services for allocation of acreage for offshore renewable energy production
Additional information:
Documents Documents
Close