ESIN-2022-299779 - Rengøringsservice og vinduespolering

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Kære interesserede,

Tak for interessen for udbudsforretningen. {$RTF.despription}(ID-nr. {$.id})

Dette udbud gennemføres elektronisk via Andel Holdings potal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM Systemet) på https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=ANDEL (https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=ANDEL) . Den ansøgende virksomhed skal selv tilmelde sig udbuddet og ansøge om prækvalifikation til udbuddet via CTM Systemet. Kun ansøgninger modtaget via CTM Systemet vil  komme i betragtning til prækvalifikation.

Ved at klikke på ovenstående "Accept"-knap vil du få adgang til systemet og udbudsmaterialet til brug for fremsendelse af ansøgning om prækvalifikation på udbudsforretningen.

Ved tryk på "Accept"-kvappen tilkendegiver du samtidigt, at du og Jeres virksomhed vil behandle eventuelle personoplysninger i overensstemmelse med Europa Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger

Med venlig hilsen

Dansk Servicerådgivning ApS

på vegne af

Andel Holding A/S