22/2335 - Rammeavtale om utredning av regulering og finansiering av private barnehager – juridiske og økonomiske problemstillinger

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Hurdalsplattformen setter klare forventninger om at regjeringen skal innføre et tydelig og strengt regelverk for private barnehager, som sikrer bedre demokratisk styring og kontroll. Regjeringen vil gi små privateide og ideelle bedre rammevilkår, og stoppe utviklingen der kommersielle aktører stadig eier flere barnehager. Regjeringen vil regulere kjøp og salg av barnehager strengere, vurdere kommunal forkjøpsrett og sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling går til barnehagedrift. Regelverket skal også gi kommunene større muligheter til å styre finansiering og sette krav til private barnehager. Oppdragsgiver skal i gang med regelverksarbeidet og har derfor behov for analyser og utredning av ulike juridiske og økonomiske problemstillinger. Oppdragsgiver ønsker å inngå en toårig rammeavtale om regulering og finansiering av private barnehager, med mulig forlengelse på ett år. Leveransen skal skje i form av rapporter, juridiske betenkninger, presentasjoner og løpende rådgivning og diskusjon.

Services

10.08.2022 12:00:00

73200000-4  Research and development consultancy services
73000000-2  Research and development services and related consultancy services
73220000-0  Development consultancy services
79111000-5  Legal advisory services


Kunnskapsdepartementet
Kirkegata 18
0153
Oslo
Norway
View profile

Trine Mølmen

Published notices
02.Contract notice (Doffin (v209)) 17.06.2022 16:12
03. Contract award notice (Doffin (v209)) 14.10.2022 14:14
Packages
Rammeavtale om utredning av regulering og finansiering av private barnehager – juridiske og økonomiske problemstillinger
Additional information:
Documents Documents
Close