Udbud af Bilharziosebygningen til almene ungdomsboliger

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

 Udbuds-ID nr. 301700, Udbud af Bilharziosebygningen til almene ungdomsboliger

Der er nu mulighed for at erhverve sig en ejendom med attraktiv beliggenhed omringet af smuk natur tæt på Strandvejen med kort afstand til København. 

Kære Tilbudsgiver

 

Slots- og Kultursstyrelsen inviterer hermed jeres virksomhed til deltagelse i nærværende udbud 301700, Udbud af Bilharziosebygningen til almene ungdomsboliger, som udbydes i henhold til cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme.

 

Denne side er til brug for tilbudsgivers afgivelse af tilbud på Bilharziosebygningen, beliggende Jægersborg Allé 1D, 2920 Charlottenlund, matr.nr. 1a, "Ejendommen", som ligger ved det tidligere Danmarks Akvarium og Charlottenlund Slot med slotshaven som nabo. 

 

Detaljer om Ejendommen: 

  • Grundstørrelse efter udstykning: 2.139 m2
  • Fodaftryk (bebygget areal iht. BBR bygning 10): 488 m2
  • Bygningsareal (ekskl. kælder iht. BBR bygning 10): 940 m2

Den eksisterende bygning er opført i 1964 og omfatter brutto 1.428 m2, hvor bygningsareal eksklusiv kælder udgør 940 m2 jf. BBR (bygning 10). Det er forudsat, at bygningen afhændes til en almen boligorganisation med henblik på etablering af almene ungdomsboliger

Ejendommen sælges kontant og den skønnede kontantpris er mellem 5,8 mio. og 6,5 mio. kr. jf. mæglervurderinger af 10. marts 2021 og 9. marts 2022.

Ejendommen kan besigtiges den 7. juli 2022, kl. 10.00 – 13.00 og 3. august 2022, kl. 10.00 – 13.00. Tilbud skal ske ved anvendelse af den betingede købsaftale, der fungerer som tilbudsblanket i nærværende udbud, og skal afgives senest 2022-09-30 12:00:00 lokal tid.  Læs mere herom i udbudsvilkårene. 

Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet efter tilbudsfristens udløb. De bydende har adgang til at overvære åbningen hos Slots- og Kulturstyrelsen, Hammerichsgade 14, 1611 København V, kl. 12.30 den 30. september 2022.

Såfremt jeres virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet, kræver det online registrering i Poul Schmith / Kammeradvokatens internetbaserede eSourcing system. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet, og når virksomheden først én gang er oprettet, opnås der adgang til alle udbud offentliggjort i Poul Schmith / Kammeradvokatens udbudssystem, også de fremtidige.

Tilbudsgiverne opfordres til løbende at holde sig opdateret på systemet.

 

DELTAGELSE

Som tilbudsgiver skal du logge dig ind i Poul Schmith / Kammeradvokatens internetbaserede eSourcing system. Har du ikke login, skal du først registrere dig online (http://www.digitaleudbud.dk). Derefter vil du kunne se udbuddet og samtlige de spørgsmål, som du skal svare på, samt de tilhørende dokumenter, som skal afleveres, for at afgive tilbud.

Følg nedenstående vejledning, når jeres virksomhed ønsker deltage i udbuddet.

  1. Log ind i systemet og klik på ”Acceptér”. Vær opmærksom på, at når du trykker på ”Accepter”, forpligter du dig ikke til at afgive tilbud, men har blot accepteret, at du har fået adgang til udbudsmaterialet.
  2. Ved at acceptere får du adgang til det aktuelle udbud. Du kan nu besvare spørgsmålene og vedhæfte de dokumenter, som er angivet.
  3. Vær opmærksom på, at tilbudsafgivelse skal ske inden fristens udløb. Det vil ikke være muligt at afgive tilbud efter fristens udløb.

På www.digitaleudbud.dk findes en vejledning for tilbudsgivere under "Quickguide for tilbudsgivere".

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

De nærmere vilkår for udbuddet er beskrevet i udbudsvilkårene, der fremgår af salgsprospektet, som ligger som et selvstændigt dokument.

 

Spørgsmål, der vedrører udbuddet, bedes stilles via ”Spørgsmål og svarfunktionen”. Spørgsmål vil blive anonymiseret og udsendt sammen med svaret til samtlige tilbudsgivere. Spørgsmål, der ikke vedrører udbuddet og som ikke ønskes offentliggjort, bedes stilles via ”Beskedfunktionen”. 

 

I tilfælde af tekniske spørgsmål til brugen af systemet, herunder hvis der opleves problemer med at tilgå udbuddet, herunder udbudsmaterialet, kontakt venligst EU-Supply Support på telefon +45 70208014 eller via mail dksupport@eu-supply.com (mailto:dksupport@eu-supply.com).

 

 

---

Slots- og Kultursstyrelsen