22/125277 - K06 E8 Sørbotn – Laukslett, veg i dagen og konstruksjoner

Below you find information regarding this tender. To be able to work on a response for the buyer you have to be registered and logged in.

 

Tilbudsinnbydelse

 

Prekvalifisering

29/08/22

Oppdragsgiver

Statens vegvesen, Utbygging («Oppdragsgiver») innbyr til konkurranse for: Prekvalifisering.

Informasjon om Statens vegvesen finnes på: http:// (http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen)

 

Orientering om anskaffelsen

For ytterligere beskrivelser av anskaffelsen, se krav, kriterier og øvrige opplysninger i konkurransedokumentene.

 

Orientering om KGV og innlevering av tilbud

Statens vegvesen benytter KGV (konkurransegjennomføringsverktøy) for kunngjøring og gjennomføring av konkurranser. For å levere tilbud i denne konkurransen må leverandør benytte systemet. Registrering er gratis og skjer her: eu.eu-supply.com (eu.eu-supply.com/login.asp?B=) . Statens vegvesen anbefaler alle tilbydere å starte arbeidet i god tid før tilbudsfrist. Tilbud kan revideres og sendes flere ganger helt opp til tilbudsfristen. Statens vegvesen vil først kunne se tilbudet etter tilbudsfrist.

 

All kommunikasjon skal skje gjennom KGV under fanen "Leverandør Spørsmål og svar ", dette sikrer sporbarhet for både oppdragsgivere og leverandører.

 

Fanen "Leverandør Spørsmål og svar", vil være aktiv inntil frist for spørsmål utgår. Deretter vil "Meldinger" kunne benyttes for videre kommunikasjon.

 

Ta kontakt med support hos EU-Supply dersom hjelp er nødvendig. e-post: kgv@eu-supply.com eller telefon +47 23 96 00 10. 

 

Med vennlig hilsen 

Tatiana Maia Pinto Liknes