2022-6027 - Udbud af Oplysningskampagnen vedr. Én indgang for barnet

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.
RFT is cancelled
The RFT is cancelled by authority. It is not possible to submit response on this RFT.

 

Kære ansøger om prækvalifikation

 

Ordregiver byder hermed velkommen til udbuddet på 307541, Udbud af Oplysningskampagnen vedr. Én indgang for barnet.

 

Såfremt jeres virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet, kræver det online registrering i EU-Supply’s webbaserede udbudssystem CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet, og når virksomheden først én gang er oprettet, opnås der adgang til alle udbud offentliggjort i udbudssystemet CTM, også de fremtidige.

 

Efter registrering får I adgang til udbudsmaterialet samt mulighed for at ansøge om prækvalifikation. 

 

PROCES

 

Udbuddet gennemføres i to faser.

 

1. fase er prækvalifikationsfasen. Her anmoder ansøgerne om prækvalifikation, og Ordregiver udvælger herefter de ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud i fase 2. 

 

2. fase er selve tilbudsgivningen. De prækvalificerede tilbudsgivere afgiver i denne fase deres tilbud.

 

DELTAGELSE

 

Som tilbudsgiver skal du logge dig ind i EU-Supply’s webbaserede udbudssystem CTM. Har du ikke login, skal du først registrere dig online. 

 

Følg nedenstående vejledning, når jeres virksomhed skal deltage i et udbud.

 

  1. Log ind i systemet og klik på ”Acceptér”. Vær opmærksom på, at når du trykker på ”Acceptér”, forpligter du dig ikke til at afgive en ansøgning om deltagelse, men har blot accepteret, at du har fået adgang til ansøgningsmaterialet.
  2. Ved at acceptere får du adgang til det aktuelle udbud. Du kan nu afgive prækvalifikationsansøgning. 
  3. Vær opmærksom på, at anmodningen om deltagelse skal ske inden fristens udløb. Herefter vil din anmodning om deltagelse ikke blive modtaget af ordregiver. 

 

Fristen for at anmode om prækvalifikation er den 2022-10-19 12:00:00, lokal tid.

 

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

 

Spørgsmål, der vedrører udbuddet, stilles via ”Tilbudsgiver Spørgsmål og svar”. Spørgsmål vil blive anonymiseret og udsendt sammen med svaret til samtlige ansøgere.

 

Spørgsmål, der ikke vedrører udbuddet, stilles via ”Besked”. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at besvare sådanne beskeder via ”Tilbudsgiver Spørgsmål og svar”, såfremt ordregiver vurderer, at spørgsmålet vedrører udbuddet.

 

I tilfælde af tekniske spørgsmål til brugen af systemet kontakt venligst EU-Supply Support på telefon +45 70208014 eller via mail dksupport@eu-supply.com. (mailto:dksupport@eu-supply.com.)

 

 

Med venlig hilsen

Louise Lau Justesen