Elektroniske dørlåse - Billund Kommune (private boliger)

Udbuddet omfatter Rammeaftale på levering af elektroniske dørlåse til Billund Kommune. Rammeaftalen kan benyttes af de afdelinger i/under Ordregiver, der giver ydelser til borgere i eget hjem (private boliger) – for nærværende omfattes ca. 350 stk. private boliger. Installering, service, vedligehold og reparation af samme varetages af ordregivers Hjælpemiddelcentral. Rammeaftalerne dækker perioden 1. marts 2023 til 28. februar 2027. Den anslåede værdi i form af forventet omsætning på Rammeaftalen i perioden er ca. DKK 350.000 De forventede omsætninger er anslået på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. De forventede omsætninger er således ikke bindende for Ordregiver. Der tages forbehold for ændringer antallet af leveringssteder og adresser, fx som følge af omstrukturering, udlicitering, kapacitetsændringer eller tilsvarende. Tilsvarende gælder for mængder angivet i Rammeaftalebilag 4A – Leverandørens priser. Ordregiver tager forbehold for et større træk på Rammeaftalerne grundet potentielt forøget flere leveringssteder hos Ordregiver og tilsvarende, så Rammeaftalens maksimale værdi i perioden er DKK 550.000. Rammeaftalebilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte Ydelser og Produkter.

20/12/2022 14:00:00

44521110-2  Door locks
42961100-1  Access control system
44521120-5  Electronic security lock
72000000-5  IT services: consulting, software development, Internet and support


Dansk Servicerådgivning ApS
Falkevej 22
4600
Køge
Denmark
View profile

Pia Blæsbjerg
http://www.d-s-r.dk

Published notices
Supplies Services (Udbud.DK) 14/10/2022 16:01
    Amendment to Supplies Services (Udbud.DK) 29/11/2022 21:42
    Amendment to Supplies Services (Udbud.DK) 20/12/2022 14:07
Packages
Elektroniske dørlåse - Billund Kommune (private boliger
Additional information:
Documents Documents
RFT mailing address:
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted
Denmark
Close