21/1194 - Statlig fellesavtale om kjøp av PC-utstyr

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

I henhold til Statens innkjøpssenter sin Kategoristrategi IKT skal det gjennomføres en anskaffelse for å etablere en ny statlig fellesavtale for PC-utstyr, som dekker både PC-klienter, PC-skjermer, Mac og tilleggsutstyr. Formålet med anskaffelsen er å inngå statlig fellesavtale med inntil tre leverandører for kjøp av PC-utstyr, forutsatt at det foreligger et tilstrekkelig antall egnede tilbud.

Supplies

25.11.2022 12:00:00

30213000-5  Personal computers
30213100-6  Portable computers
30213300-8  Desktop computer
30214000-2  Workstations
30237200-1  Computer accessories
30237460-1  Computer keyboards
30231300-0  Display screens
32351200-0  Screens
50321000-1  Repair services of personal computers
50320000-4  Repair and maintenance services of personal computers
30232000-4  Peripheral equipment


Statens innkjøpssenter v/DFØ
Lørenfaret 1C
0585
Oslo
Norway
View profile

Nicholas Næss Dvorani
https://anskaffelser.no/velkommen-til-statens-innkjopssenter

Published notices
02.Contract notice (Doffin (v209)) 21.10.2022 16:25
Packages
Statlig fellesavtale om kjøp av PC-klienter, PC-skjermer og tilleggsutstyr.
Additional information:
Documents Documents
Statlig fellesavtale om kjøp av Mac og tilleggstjenester
Additional information:
Documents Documents
Close